De internetsite van Reisaco B.V. is met de uiterste zorg samengesteld. Deze is informatief. U kunt er derhalve geen rechten aan ontlenen. Noch Reisaco B.V., noch de auteurs, noch de vormgevers, noch de samenstellers, noch enige andere partij die betrokken is en/of is geweest bij de samenstelling en/of openbaarmaking van deze pagina’s, aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de gepresenteerde gegevens.

Alle ten behoeve van de internetsite van Reisaco B.V. aangeboden informatie, etc. dienen binnen Nederlandse normen sociaal aanvaardbaar te zijn.

Copyright

Alle informatie op de internetsite van Reisaco B.V. op www.Reisaco.nl is eigendom van Reisaco B.V., tenzij anders vermeld. Voor vermenigvuldiging en/of openbaar making van het geheel of enig gedeelte van de inhoud van de internetsite www.reisaco.nl door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook is vooraf schriftelijke toestemming van Reisaco B.V. en de Webdesigner (Webartist) noodzakelijk.

Naar de leveringsvoorwaarden >>